កម្រងរូបភាព ប្រារព្ធពិធី រលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៦៤ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនានៅភោជនីយដ្ឋាន សុខសម្បត្តិ ស្ថិតនៅភូមិរាជានុកូល សង្កាត់ ស្ទឹងត្រែង ក្រុង ស្ទឹងត្រែង

ខេត្តស្ទឹងត្រែងរៀបចំមីទ្ទិញអរអរសាទរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៤ ថ្ងៃបង្កើត គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៨ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៥១ /ថ្ងៃទី ២៨ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥